Η δημοκρατία έχει αδιέξοδα...

Νέος Ψυχρός Πόλεμος καθοδηγούμενος από το… Ταλίν...

Νέος Ψυχρός Πόλεμος καθοδηγούμενος από το… Ταλίν...Εδώ και λίγο καιρό έχει ξεσπάσει στην Ελλάδα μια μεγάλη συζήτηση αναφορικά με τα «εγκλήματα του Κομμουνισμού» γενικώς και του Σταλινισμού ειδικότερα και τη θέση της Ελλάδας έναντι αυτών. 

Απειλή για την ελεύθερη πληροφόρηση, την ανοιχτή πρόσβαση και επιστήμη...

Απειλή για την ελεύθερη πληροφόρηση, την ανοιχτή πρόσβαση και επιστήμη...

Απειλή για την ελεύθερη πληροφόρηση, την ανοιχτή πρόσβαση και επιστήμη 
Στις αρχές Οκτωβρίου, η Νομική Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα ψηφίσει για τη νομοθεσία για την πνευματική ιδιοκτησία ψηφιακής ενιαίας αγοράς. 

Η ψηφιακή γενιά Ζ...

Οι νεότερες γενιές κατηγορούνται για απάθεια από τις προηγούμενες χωρίς όμως, στις όποιες συζητήσεις να λαμβάνονται υπόψη αφενός τα χαρακτηριστικά των νεότερων γενεών, αφετέρου ο μετασχηματισμός ολόκληρης της κοινωνίας.