>

Μετά αναρωτιόμαστε γιατί δεν μειώνεται το χρέος....


Η Fraport παραδέχεται ότι δε διαθέτει το απαιτούμενο κεφάλαιο για την παραλαβή των 14 ελληνικών αεροδρομίων. (έχει χρέος 3,6 δις ! ) 
Θα κάνει αποεπενδύσεις για να βρει τα κεφαλαία που
χρειάζεται ; θα γίνει ένταξη των αεροδρομίων υπό την Fraport στο «πακέτο Γιούνκερ»; με χρηματοδότηση 300 εκατ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων;
ή θα γίνει τραπεζικός δανεισμός; από ευρωπαϊκές ή και ελληνικές τράπεζες ;
 
Το δεύτερο μέλος της κοινοπραξίας, που θα ελέγχει το 35%, είναι η Slentel Limited, μία μονοπρόσωπη εταιρεία συμφερόντων του ομίλου Κοπελούζου.
 Εχει κεφάλαιο 5.000 ευρώ ! 
 
 Το 2013 παρουσίασε μηδενικά έσοδα και ζημία 13.485 ευρώ, με αποτέλεσμα το σύνολο ιδίων κεφαλαίων να διαμορφώνεται σε αρνητικό ποσό 7.755 ευρώ!!
 
  Ο ανεξάρτητος ελεγκτής κατέληξε στο συμπέρασμα μετά από έλεγχο ότι η Slentel πρέπει να κλείσει.
 
 Η συμφωνία για την παραχώρηση των αεροδρομίων επικυρώθηκε το Μάιο από την ελληνική Βουλή.
 
Κεφάλαιο χ παράγραφος ψ τόμος ζ στο έργο επενδύσεις για μείωση του χρέους της χώρας. 

Απλά μαθήματα "παρασιτικής οικονομίας" (νεοφιλελευθερισμός).


Βοηθήστε την "Ιδεοπηγή", γράψτε ένα σχόλιο, διαδώστε τις αναρτήσεις...

Related Posts